Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 746/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: V/v cho phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa tuyến đường DT.639 (Nhơn Hội - Tam Quang), đoạn Km94+00 - Km95+800 và đoạn Km103+300 - Km105+700