Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 786/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài và cho Công ty Cổ phần Năng lượng Thiện Minh thuê để tiếp tục làm Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn