Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 800/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: HĐND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án Quản lý thiên tai (WB5) Địa điểm xây dưng: Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định