Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 822/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc điều chỉnh diện tích và thời gian cho Công ty Cổ phần Phú Tài thuê đất để khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Cát Nhơn