Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 829/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 của tỉnh Bình Định