Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 874/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết việc khiếu nại của ông Lê Văn Hoàng (Địa chỉ: Xóm 4, thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn)