Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 944/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trồng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến hàng nông lâm sản xuất khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại tổng hợp Trường Thịnh