Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 935/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Khoa Dược thuộc Công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh