Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 924/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: HĐND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt Quy trình kỹ thuật quản lý vận hành và bảo trì Kênh chính Văn Phong, thuộc hạng mục Hệ thống kênh tưới Văn Phong Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình