Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 969/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-03-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài long của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015