Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1071/QD-UBND
Ngày ban hành: 01-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết việc khiếu nại của ông Huỳnh Trọng Toàn và vợ là bà Trần Thị Mai (địa chỉ: Thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn)