Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1061/QD-UBND
Ngày ban hành: 01-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc cho Công ty cổ phần Việt Úc BÌnh Định thuê đất để xây dựng Khu sản xuất tôm giống tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ