Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1053/QD-UBND
Ngày ban hành: 01-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt Hồ sư thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán công trình: Tổ hợp không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khao học