Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1051/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế