Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc giao đất cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) để xây dựng công trình Đập dâng Văn Phong 2 tại các xã: Bình Thành, Bình Tường và Tây Giang, huyện Tây Sơn