Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1150/QĐ-XPVPHC
Ngày ban hành: 08-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh Quyết định số 4747/QĐ-XPVPHC ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động Thương mại