Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1214/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II, Hợp phần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định