Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1238/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.634 (Hòa Hội - Long Định), đoạn Km0+00-Km5+00 Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định