Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1284/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xe ô tô sử dụng đào tạo nghề lái xe hạng B, C cho Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải