Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1293/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn để xây dựng công trình Nhà Văn hóa thôn Quan Quang