Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1303/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Tường Hưng và cho Công TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Thuận Phát thuê để xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn