Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1305/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Chuyển nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ năm 2015 sang năm 2016 để tiếp tục thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương