Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1319/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thay đổi thành viên Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài di tích Nhà tù Phú Tài