Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1312/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH TM-DV-XNK Thạnh Vân