Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1391/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng tiền thưởng cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn và thị xã An Nhơn