Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1366QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2016