Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1365/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trồng vườn cây lưu niệm cho các nhà khoa học đạt giải Nobel