Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1421/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn để xây dựng khu dân cư tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn