Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1417/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu C thuộc Khu Đô thị-Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định của Công ty TNHH Phú Hiệp