Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1440/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-04-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2016 để thanh toán KLHT của các công trình theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ