Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1476/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Hà Thanh, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý