Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1527/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2016