Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1624/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.634 (Hòa Hội - Long Định), đoạn Km 0+00 - Km 5+00, địa điểm: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định