Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1637/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Tuyến đường liên xã QL1, đoạn Km1132+800 đến Tỉnh lộ ĐT639. Địa điểm xây dựng: Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định