Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1668/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Bình Định