Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1715/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-05-2016
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, thuộc công trình: Khu tái định cư phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn phục vụ GPMB công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 -Km1243, tỉnh Bình Định