Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1722/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mở rộng khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ