Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1752/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 - Km32+00), Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định