Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1756/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng QN-6.20.2F: Tư vấn lập dự án đầu tư, Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch hành động tái định cư (giai đoạn bổ sung vốn) của Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn