Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1747/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016