Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1828/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-05-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035