Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1913/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Chuyển giao các Trung tâm Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý