Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1945/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Công nhận và cấp Bằng công nhận lại cho 12 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2015, mức độ I