Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1963/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án phòng chống Sốt rét và tiếp tục sử dụng con dấu "Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống sốt rét" để thực hiện các hoạt động của Dự án