Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1971/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Ông Tờ. Hạng mục: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ