Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1996/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và phê duyệt dự toán hạnh mục: Máy phát điện dự phòng 100 KVA