Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1984/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với công trình chỉnh trang đô thị thông tuyến đường Nguyễn Nhạc ra nút giao thông Diên Hồng - Vũ Bảo, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn