Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2051/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 - Km32+00). Địa điểm: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định