Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2080/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm thanh niên