Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2067/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"